Expozici ART, LIFE. Umění pro život vidělo v prvním roce více než 30 000 návštěvníků

08.02.2024
Stálá expozice ART, LIFE je od 8. února otevřena rok. Za tu dobu ji shlédlo více než 30 000 návštěvníků, asi polovina z nich ze zahraničí, a ohlasy odborné i laické veřejnosti jsou pozitivní. Stálá expozice vznikla podle koncepce a scénáře Radima Vondráčka, nynějšího ředitele muzea, a za supervize bývalé ředitelky Heleny Koenigsmarkové. Podílel se na ní celý kurátorský tým UPM. Vystaveno je asi 1300 předmětů, představených tematicky, podle oblastí života, v nichž se umění a design uplatňuje.

Pro muzeum jsou zajímavé především ohlasy z podobně zaměřených institucí v zahraničí. Hlavní kurátor Muzea dekorativních umění v Paříži Jean-Luc Olivié s velkým nadšením obdivoval špičkovou kvalitu sbírek UPM a kurátorský výběr. Dlouholetý kurátor sbírek vídeňského MAKu (Musea für angewandte Kunst) Rainald Franz charakterizoval expozici UPM jako zdařilý "polyhistorický koncept", který ukazuje sbírkový materiál v mnoha nových variantních souvislostech, zajímavě konfrontuje minulé a přítomné, a přesvědčivě tak naplňuje zakladatelské poslání muzeí tohoto typu – ukázat, že užité umění a design mají ze všech oborů nejblíže životu lidí, denně jej utvářejí, organizují a zdokonalují. Důležité podněty nám přinesly i návštěvy studentů zahraničních vysokých škol. Z provedené anonymní ankety například mezi studenty muzeologie a kulturních dějin z Univerzity v Oldenburgu vyplynulo, že naprostou většinu zaujala netradiční a přitom srozumitelná koncepce, esteticky atraktivní prezentace a citlivé zapojení audiovizuálních prvků.

Po roce drobné změny

V následujícím měsíci dojde ve stálé expozici k několika změnám. Chystá se výměna několika exponátů, především těch z citlivých materiálů, textilu a papíru, a některé přibydou. Už jen měsíc budou moci návštěvníci obdivovat jeden z nejvzácnějších předmětů, které ve sbírkách uchováváme – dorzální kříž tak zvané Broumovské kasule, výjimečnou výšivku z doby lucemburské.

Kříž je příkladem vysoké umělecké a řemeslné úrovně vyšívačství v českých zemích, figurální výšivky měly blízký vztah k dobovému malířství, v tomto případě k malbám Mistra Třeboňského oltáře. Výšivka pochází z kláštera benediktinů v pražském Břevnově, dnes je majetkem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a v UPM je jako dlouhodobá zápůjčka.

Na rozloučenou s tímto vzácným exponátem chystá Markéta Grill Janatová, kurátorka historického textilu, mimořádnou komentovanou prohlídku s bohatým obrazovým doprovodem 20. února od 17 hodin. Návštěvníci však o ukázku historických liturgických rouch nepřijdou, kasule bude nahrazena podobnou, jen o sto let mladší z 80. let 15. století s výšivkou hedvábím a kovovými nitěmi.

Do sálu Mikrosvěty: Panovnická kunstkomora naopak v březnu přibyde další polyeder, slonovinový mnohostěn, který prošel náročným procesem restaurování. Pochází ze 17. století, byl vyroben zvláštní technikou soustružení, lepený je živočišným klihem a výjimečný je otevíracím medailonkem s obrázky Panny Marie a Krista, který je umístěný v jeho středu. O původu tohoto předmětu nejsou žádné zprávy, pravděpodobně pochází z některého ze zámeckých kabinetů kuriozit.

Stálou expozici také v průběhu března doplní krátký film Jakuba Jansy, který cílí především na mladé publikum. K vidění v něm budou naši kurátoři a kurátorky, kteří v expozici tančí, zpívají či recitují.

Programy pro veřejnost cílí na dospělé i děti

Edukační oddělení muzea připravilo v uplynulém i tomto roce řadu programů pro veřejnost, které stálou expozici oživují a přibližují. K nejúspěšnějším patří kurátorské komentované prohlídky, či cyklus tematických prohlídek. Jeho druhý semestr začíná 20. února tématem Redesign, biodesign a udržitelnost.

Programy a komentované prohlídky ve stálé expozici jsou připraveny také pro školy, od mateřských až po vysoké. Tyto programy představují vystavené předměty ne jako soliterní estetické a funkční objekty, ale v jejich bohatých dobových i nadčasových souvislostech. Také celodenní výtvarná dílna pro veřejnost Jaro v muzeu bude 13. 3. spojena právě se stálou expozicí. Pro děti od 6 do 12 let je na konec července připraven i letní příměstský tábor Muzeem skrz naskrz, během nějž děti budou pod vedením zkušené lektorky samy přemýšlet, bádat a poznávat, co všechno se děje za muzejními zdmi.

Zdroj textu: TZ Uměleckoprůmyslové museum v Praze