Jiří Georg Dokoupil míří se samostatnou výstavou skleněných plastik „Venetian Bubbles“ do Benátek

11.06.2024

Celosvětově uznávaný umělec Jiří Georg Dokoupil připravovanou samostatnou výstavou Venetian Bubbles (Benátské bubliny) zahajuje novou etapu své všestranné a experimentální umělecké tvorby. Výstava probíhá od 22. června do 18. srpna 2024 v Sale Monumentali v Biblioteca Nazionale Marciana při Museo Correr v Benátkách. Autor odhalí osm svých úplně prvních velkých skleněných plastik, sedm velkoformátových obrazů a sérii děl na papíře. Tato současná produkce, zasazená do prostoru zdobeného historickými renesančními malíři, jako jsou například Veronese, Tizian, Tintoretto a Zelotti, odráží Dokoupilovo svobodné zkoumání materiálů a technik, ukazuje nové přístupy ke sklářské tvorbě s volností, hravostí a humorem a zároveň zachycuje pomíjivost existence. Kurátorem výstavy je Reiner Opoku a podpořila ji Asociace pro umění ve veřejném prostoru (Association for Art in Public).

Dokoupilovy nové skleněné plastiky jsou pokračováním jeho proslulých obrazů mýdlových bublin. Jejich dočasnost je nyní zachycena v trojrozměrném prostoru, což zmenšuje vzdálenost mezi publikem a subtilností jeho tvorby. Skleněné bubliny jasných barevných odstínů, které Dokoupil pojmenoval jako "Domácí benátské bubliny," vznikly v rukou českých mistrů sklářů. Bubliny zdobí sedm kovových stojanů na láhve (o výšce mezi 80 a 200 cm). Hravým přenesením všedních předmětů do uměleckého kontextu Dokoupil nabourává tradiční způsoby využití materiálů tím, že po sklářích žádá, aby zkoumali novou tvůrčí dynamiku sochařského procesu, čímž následně narušuje jak zavedené umělecké techniky, tak očekávání spojená s řemeslnou výrobou. Skleněné bubliny zavěšené na stojanech na láhve ve tvaru ženských těl nabízejí překvapivý kontrast mezi křehkostí a silou a zdůrazňují neustále se opakující existenciální témata pomíjivosti a trvalosti prostupující celou Dokoupilovou tvorbou. Bublinové sochy, zachycené a zakonzervované na vrcholu své existence, odkrývají vrstvy složitosti a nuancí ve své formě, struktuře a prostorové přítomnosti, které jsou vlastní umělcově praxi i jeho reflexi lidské podstaty.

Ke stěžejním dílům výstavy patří Otevřená bublinová kondenzační krychle, připomínka díla Dokoupilova bývalého učitele Hanse Haakeho Kondenzační krychle (1963/68), která zapouzdřuje skleněné bubliny do krabice naplněné kondenzovanou vodou. Dílo ztělesňuje Dokoupilův přístup, který propojuje prostředí a diváky s uměním samotným, čímž vytváří živý systém uvnitř uměleckého díla.

Georg Dokoupil, který je klíčovou postavou německého hnutí "Neue Wilde" a proslul svými nekonvenčními experimenty na světové umělecké scéně, se nikdy neomezoval na určitý žánr nebo styl. Naopak – rád překračuje tradiční postupy a používá neobvyklé materiály, například stopy po biči, saze ze svíček, ovoce a mýdlové bubliny. Demonstruje rozmanitost přístupů k malbě a soubor díla, které se nedá jednoduše zařadit do zavedených kategorií. Na výstavě Venetian Bubbles představuje Dokoupil sedm velkoformátových obrazů (od 200 x 400 cm) zobrazujících barevné mýdlové bubliny. Od konce 70. let minulého století zkoumá umělec nuance své techniky, při níž mísí mýdlový louh s pigmenty a fouká bubliny na plátno pokryté barvou, a při tom usměrňuje jejich praskání tak, aby zanechaly složité organické otisky. Tyto nepředvídatelné vzory působí spontánně, což je v přímém kontrastu s v malířství tak častou snahou o umělcovu kontrolu nad tvůrčím procesem a představou o stálosti. Dokoupil zároveň reflektuje hlubší témata lidství – dech, s jehož pomocí bubliny vytváří, evokuje prchavost bytí, zatímco jejich otisky na plátně odhalují strukturu pomíjivého.

Výstava Venetian Bubbles je průřezem mnohostranné umělecké tvorby Jiřího Georga Dokoupila, jeho svobodného zkoumání technik a materiálů k vyjádření příběhu, ve kterém se prolíná hravost s hloubkou. Tak jako se křehké bubliny mění v nadčasové vyjádření uměleckého umu, odráží Dokoupilovo dílo jeho neutuchající snahu o inovaci, která skrze témata pomíjivosti a transformace zpochybňuje hranice uměleckých médií. 

Zdroj textu a fotografie: TZ ART Communication + Brand Consultancy