Kulturní tip z Divadla Bolka Polívky: Výstava Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka

24.01.2023

Umění, které kombinuje tradiční řemeslo s novou formou. Umění, které jde napříč generacemi a spojuje blízké navzájem, když se všechny jiné komunikační kanály přeruší, jako se tomu stalo za covidu-19. I tak by se dala popsat díla, která dohromady vytvořili umělkyně Blanka Šperková se svojí vnučkou Mariánkou (10 let) a vnukem Adámkem (7 let) Dvorskými.

Výstavu Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka v pátek 27. ledna v 16 hodin na slavnostní vernisáži v Divadle Bolka Polívky zahájí s tvůrci jeho principál Bolek Polívka. Pozoruhodná kolekce pak bude v únoru k vidění ve foyer divadla.

Jak originální díla vznikala?

Blanka Šperková nejprve převedla kresby své vnučky Mariánky do trojrozměrné podoby prostřednictvím techniky, která je pro její tvorbu typická. Prsty pletené drobné artefakty z kovových drátků a skleněných korálků už byly s úspěchem prezentovány v galeriích ve Vídni, v Bratislavě, v Praze či v Českém centru v Sofii. K další tvorbě "babku Blanku" inspiroval mladší vnuk Adámek svými abstraktnějšími motivy. Tentokrát vznikly větší dvojrozměrné obrazy, rovněž pletené z drátků.

Společná výstava Babka Blanka Šperková & Adámek a Mariánka v Divadle Bolka Polívky je tak poctou tradičnímu řemeslu i oslavou hlubokého vztahu mezi babičkou a vnoučaty.

O autorce

Blanka Šperková, absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové, se od roku 1976 věnuje práci s neobvyklým materiálem - drátem. Inspirovaná dávnou tradicí slovenských dráteníků vyvinula vlastní techniku pletení bez jehlic či jiných nástrojů. Se svým minimalistickým používáním jednoho očka se dokáže vyjádřit jak v animovaném filmu, ve slepotiskové a monotypové grafice, ve volné plastice, tak i ve šperku.

Tematické zaměření její práce směřuje od realističtější formy (figurativní, části lidského těla, zvířecí motivy) ke stylizovanějším formám, vždy však s jasným literárním podtextem. Účastní se mnoha kolektivních i sólových projektů doma i v zahraničí. Obdržela několik ocenění v různých oblastech své činnosti. Její práce jsou v soukromých i státních sbírkách doma i v zahraničí. Blanka Šperková se narodila v Bánské Bystrici, od roku 1974 žije a pracuje v Brně.

O divadle

Divadlo Bolka Polívky se usídlilo v budově na Jakubském náměstí v Brně v roce 1993 a 17. září téhož roku zde autorským představením Bolka Polívky Trosečník zahájilo svoji činnost a svou první sezónu. Za dvacet devět let existence se zde vystřídala řada projektů principála Bolka Polívky.

V rámci současného repertoáru lze vybírat jak z autorských her principála Bolka Polívky (Šašek a syn, DNA), vlastní produkce (Kdo sestřelil anděla (Voli slzy nepijí), Srnky, Letem sokolím, Horská dráha, Pozemšťan, Rebelky), tak z představení vytvořených ve spolupráci s jinými divadly (The Naked Truth). Divadlo také spolupořádá legendární Manéž Bolka Polívky

Diváci zde mohou zhlédnout širokou nabídku her hostujících českých a zahraničních souborů (Dejvické divadlo, Činoherní klub, Studio DVA, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Kalich, Divadlo Palace, Divadlo Komediograf a další) a na prknech vidět známé herecké osobnosti.

Vedle divadelních představení jsou pravidelným doplňkem programové skladby Re-kabarety - komponované večery plné dobrého humoru a také koncertní vystoupení předních českých a slovenských hudebníků a kapel nejrůznějších žánrů. Celosezónní aktivitou jsou také výstavy (cca 10-12 za sezonu) významných malířů, grafiků a fotografů, pořádané ve foyer divadla. 

Divadlo se ve spolupráci se svými partnery věnuje také charitativní činnosti. Zisk z těchto představení rozděluje organizacím, které se věnují pomoci a podpoře tělesně postiženým, rozvoji a výchově dětí či pomoci starým lidem.

Kontakt: Michal Adamík, e-mail: adamik@bolek.cz, Tel.: + 420 775 505 521

Web: www.divadlobolkapolivky.cz

Facebook: Divadlo Bolka Polívky

Instagram: divadlo_bolka_polivky

Youtube: Divadlo Bolka Polívky

Zdroj: 2media

Zpracovala: Andrea Ježková