První podchod projektu PRAHO! bude mít slavnostní vernisáž 13. dubna – dopřejte si interaktivní zážitek pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna!

15.03.2023

Projekt PRAHO!, který v říjnu 2021 začal oživovat veřejný prostor v metropoli několika desítkami básní a vzbudil značný zájem veřejnosti, dostává nový rozměr. Po vydání čtyřdílné publikace následuje realizace prvního podchodu projektu PRAHO! pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna v Praze 8. 

Ambasadorkou projektu je herečka Natálie Halouzková

Hlavním tématem je klima a pocity, které v nás vyvolávají změny s ním spojené Slavnostní vernisáž se uskuteční 13. dubna v 18 hodin, průvodního slova se ujme ambasadorka projektu, herečka Natálie Halouzková.

"Hlavní téma podchodu představují výpovědi, které se nám v rámci projektu PRAHO! do dnešního dne podařilo nasbírat. Ty se budou točit okolo změny klimatu a pocitů, které v nás tento jev vzbuzuje. Do grafického návrhu projektu budou zapracovány desítky QR kódů odkazujících na menší online výstavy českých, slovenských a ukrajinských umělců tvořících na podobný námět. Součástí vizuálu bude také odborné terapeutické povídání o klimatické úzkosti a navrhované techniky, jak takový stav dlouhodobě zvládat," říká autorka projektu PRAHO!, která si přeje zůstat v anonymitě.

,,Celý podchod bude navíc obohacen o rozšířenou realitu. Návštěvníci si budou moci přímo na místě na vlastní kůži vyzkoušet s touto platformou pracovat a také se mohou vyjádřit k několika otázkám týkajících se klimatické tematiky. A to jak online, tak i offline formou na zdi přímo k těmto odpovědím určené. Podchod tak bude interaktivní v několika rovinách," doplňuje. Spolu s ní na PRAHO! v současné době spolupracuje třináctičlenný tým.

Za obsahovým zpracováním podchodu stojí PRAHO! project, jeho vizuální návrh je dílem studentky AVU Niny Sibinské. Tisk zajistí firma Walk-in, která pro tento ojedinělý počin přišla se speciální formou UV vertikálního ekologického tisku na dlaždice. Vzhledem k velikosti plochy jde o největší realizaci této speciální technologie na světě. 

Podchod pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna zůstane v této unikátní podobě po dobu jednoho roku. Na výsledném díle participuje Akademie výtvarných umění v Praze, Technická správa komunikací Praha a Galerie hlavního města Prahy, kteří celou realizaci spolufinancují.

O projektu PRAHO!

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021, kdy se v ulicích metropole začaly objevovat básně ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu jako například "Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?", "Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?" či "Považuješ tohle město za anonymní?". Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa.

Od spuštění projektu organizátoři dostali přes 40 tisíc výpovědí, které poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – sdílí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy.

Několik stovek výpovědí na nejrůznější témata obsahuje čtyřdílná publikace PRAHO! Čtyři díly vyšly postupně vždy na rovnodennost či slunovrat, každý díl se tak zaměřil na jiné roční období a sloužil jako aktuální výpověď Prahy pro Prahu, města pro město. Součástí originálních děl jsou také typické artefakty jako staré mapy nočních spojů města či charakteristické vůně této metropole. Do publikací přispěli studenti uměleckých škol (AVU, UMPRUM či FAMU), grafické zpracování, sazbu a tisk mělo na starosti grafické studio Voala.

Na pozadí vzniku projektu PRAHO! stojí tři základní aspekty – prvním z nich je snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhý je jakýsi boj proti exkluzivitě prezentování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru. A třetí, v současnou chvíli ten nejdůležitější, touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

Web: www.prahoproject.cz

Instagram: prahoproject

Facebook: prahoproject

Zdroj: 2media

Zpracovala: Andrea Ježková