Snímek Jan Žižka láká k návštěvě Trocnova

18.10.2022

Snímek Jan Žižka se pomalu ale jistě po měsíci v kinech přibližuje v počtu diváků číslu 300 tisíc. 

Mnoho z nich život slavného vojevůdce zaujal natolik, že se rozhodli navštívit jeho rodiště v Trocnově. A že je tam co k vidění! Památník Jana Žižky z Trocnova jako národní kulturní památka nabízí venkovní naučnou stezku, pomník Jana Žižky nebo třeba muzeum s interaktivní multimediální expozicí. Od dubna 2023 budou mít návštěvníci jedinečnou možnost v Trocnově nově navštívit také právě budovaný archeoskanzen prezentující život ve středověku na přelomu 14. a 15. století.

"S Petrem Jáklem jsme se dohodli, že v budoucnu by se zde měly objevit i rekvizity, zbraně nebo kostýmy z filmu Jan Žižka. Budou součástí expozice. Náš archeoskanzen by měl být místem, kde se návštěvníci mohou zblízka podívat, jak film vznikal, ale hlavně kde a jak Žižka žil. Je tady přesně podle dobových záznamů postavený i zemanský dvorec, tedy prostředí, které Žižku pravděpodobně obklopovalo." 

Vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Projekt Archeoskanzenu se zrodil v roce 2015. Samotná stavební realizace v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova začala v květnu 2020 a dnes je téměř dokončena. Archeoskanzen tvoří zemanský dvorec a část osady z přelomu 14. a 15. století, kde návštěvníci poznají život našich předků v dané době, předměty denní potřeby, způsoby hospodaření, dobové technologie a další unikátní věci. Budou zde k dispozici nově vytvořené edukační brožury ale například i tablety s interaktivními vzdělávacími aplikacemi a další pomůcky, které mohou nalákat i nejmladší generaci.

Exteriér i interiér skanzenu je vybaven funkčními replikami odpovídajícími přelomu 14. a 15. století včetně nábytku, nádobí, zemědělských a řemeslných nástrojů, zbraní či bojového vozu. Doplňkem projektu jsou například i muzejní kufříky "Život v době lucemburské - střední Evropa předhusitská". Tyto kufříky obsahují repliky středověkých artefaktů z jižních Čech a příhraničních regionů. Nabízí žákům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou na vlastní kůži pomocí kopií vybraných nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků.

"Pro milovníky našeho filmu pak budou určitě lákadlem rekvizity podobné těm, co byly použity ve filmu a v budoucnu i ty filmové. Trocnov je natolik zajímavý, že stojí za to se sem vydat. Diváci se mohou přijet podívat, jak to tehdy doopravdy vypadalo, a zažít velmi podobné pocity, jako zažívali herci ve filmu." 

Dodal režisér a producent snímku Jan Žižka Petr Jákl.

Zdroj: TZ Bioscop 

Zpracovala: Andrea Ježková